Cọ lăn mini TC – PRO chuyên dụng cho các loại sơn nước và keo tổng hợp

KÍCH THƯỚC: 40 cm, 50 cm, 60 cm
CODE: TCM30 – TCM31 -TCM32
ỨNG DỤNG: Sử dụng cho loại sơn và keo tổng hợp
* ĐẶC TÍNH:
– Thay thế cọ sơn
– Rút ngắn thời gian
– Lăn chỉ