TC – PRO TÍM

* KÍCH THƯỚC: 10 cm – 15 cm – 23 cm
CODE: TCP20 – TCP 21 – TCP 22
* ỨNG DỤNG: Dùng cho sơn nước
* ĐẶC TÍNH:
– Tạo bề mặt sơn mịn đẹp
– ống kế 5 cây
– Độ bền vượt trội
– không rụng lông